podaj stan wodomierza
eBOK
w razie awarii dzwoń    994

Jakość pilskiej wody

Jakość wody

Jakość wody wodociągowej na terenie miasta Piły ogłaszana jest za każdy kwartał na stronie bip.mwik.pl .

Jakość wody do picia dostarczanej mieszkańcom miasta Piły kontrolowana jest przez laboratorium badania wody MWiK Sp. z o.o. w Pile przy ul. Wałeckiej 20 w Pile.

Badania prowadzone  są również przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pile, Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Poznaniu oraz Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie.

Prowadzone badania monitoringowe pozwalają na ocenę czy woda uzdatniona dostarczana odbiorcom spełnia wymagania jakościowe, fizyko - chemiczne oraz mikrobiologiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia, wraz z późniejszymi  zmianami.

Mimo wysokiej jakości ujmowanej wody podziemnej wolnej od zanieczyszczeń mikroorganizmami, woda podawana do sieci miejskiej w Pile jest dezynfekowana za pomocą podchlorynu sodu. Dezynfekcja wody jest konieczna, zabezpiecza bowiem sieć  przed wtórnym skażeniem mikrobiologicznym.

 

Twardość wody

Twardość wody jest jej naturalną właściwością,  powodowaną przez obecność w wodzie rozpuszczonych składników mineralnych - głównie węglanów, wodorowęglanów, chlorków, siarczanów i krzemianów wapnia oraz magnezu. Literatura podaje dwa podstawowe rodzaje twardości wody:

1. Twardość przemijającą (pochodzącą głównie od wodorotlenków, węglanów lub wodorowęglanów wapnia oraz magnezu, które podczas gotowania wytrącają  się w postaci osadów węglanów) - odpowiedzialna za powstawanie kamienia.

2. Twardość nieprzemijającą (spowodowaną obecnością siarczanów, które pozostają  w wodzie po gotowaniu).

Według Rozpodządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dopuszczalna wartość twardości ogólnej wody powinna mieścić się w granicach 60 - 500 mg CaCO3/l.

Woda w sieci miejskiej w Pile jest średniej twardości i mieści się w przedziale od 10º - 15 ºdH (Stopnie Niemieckie ºdH) czyli 178 - 267 mg CaCO3/l.

Charakterystyka wody Twardość ogólna mg CaCO3/l Stopnie Niemieckie ºdH Stopnie Francuskie ºfH Twardość ogólna mmol/l
bardzo miękka 0 - 89 0 - 5 0 - 7 0 - 1,78
miękka 89 - 179 5 - 10 7 - 18 1,78 - 3,57
średnio twarda 179 - 268 10 - 15 19 - 25 3,57 - 5,35
znacznie twarda 268 - 357 15 - 20 26 - 32 5,35 - 7,13
twarda 357 - 536 20 - 30 32 - 50 7,13 - 10,7
bardzo twarda powyżej 536 powyżej 30 powyżej 50 powyżej 10,7

W zależności od rodzaju zmywarki i podanej w instrukcji jednostki twardości należy przyjąć odpowiednie wartości z tabeli w celu jej ustawienia i uruchomienia.

Jakość wody uzdatnionej podawanej do sieci miejskiej, kontrolowana jest na terenie miasta Piły, w Dolaszewie i w Zawadzie. Pobór wody do badania odbywa się bezpośrednio u klienta. Oprócz badań monitoringowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia woda kontrolowana jest po awariach sieci wodociągowej oraz w trakcie prowadzenia nowych inwestycji.

 

Parametry wody przedstawione w tabeli mogły ulec zmianie w różnych rejonach miasta w związku z awariami  sieci wodociągowej oraz licznymi inwestycjami.

W poniższej tabeli przedstawiamy zawartość składników mineralnych obecnych w pilskiej wodzie wodociągowej oraz (dla porównania) w wodzie źródlanej  Primavera i w naturalnej wodzie mineralnej Arctic.

Woda z wodociągu pilskiego*

zawartość w mg/l

Woda źródlana Primavera**

zawartość w mg/l

Woda mineralna Arctic**

zawartość w mg/l

Wapń 85,3 Wapń 48,1 Wapń 82,16
Sód 7,16 Sód 1,78 Sód 7,92
Potas 1,74 Potas 0,86 Potas 0,93
Magnez 9,79 Magnez 6,08 Magnez 15,19
Wodorowęglany 287 Wodorowęglany 160,11 Wodorowęglany 260
Siarczany 16,5 Siarczany 13,78 Siarczany -
Chlorki 5,7 Chlorki 4,2 Chlorki -
* badanie przeprowadzono 25 stycznia 2016r.
** woda zakupiona 16 stycznia 2016r., dane dotyczące zawartości składników mineralnych zaczerpnięte z etykiety
 
Z powyższego porównania zawartości składników mineralnych wynika, że pilska woda wodociągowa również zawiera znaczną ilość wapnia, magnezu i  wodorowęglanów, czyli minerałów niezbędnych dla właściwego funkcjonowania organizmu człowieka.
 
Nie bez znaczenia jest przy tym cena wody. Litr wody z pilskich kranów  kosztuje  0,0046 zł.
(1000 litrów = 1 m3 kosztuje 4,56 zł)

 

Wpływ poszczególnych składników mineralnych wód na organizm człowieka

Składniki główne w wodzie pitnej
Wapń (Ca2+) Wapń bierze udział w budowaniu kości oraz zębów. Niedobór wapnia może powodować osteoporozę. Wpływa również na pracę mięśni i przesyłanie sygnałów nerwowych. Wpływa na koagulację krwi oraz reguluje pracę serca.  Przy prawidłowym stężeniu wapnia zmniejsza się ryzyko chorób serca, udarów, kamieni nerkowych oraz raka jelita grubego; Największe zapotrzebowanie na wapń mają nastolatkowie, aż 1300 mg dziennie, w przypadku dzieci i dorosłych zalecana dzienna dawka wapnia wynosi 1000 mg.
Sód (Na+) Sód jest niezbędny do wymiany wody pomiędzy komórkami a substancją międzykomórkową. Jest również bardzo ważny w pracy mięśni – umożliwia ich skurcze  Dzienne zapotrzebowanie na sód wynosi od 1 g dla dzieci w wieku 1-3 lat do 1,5 g dla nastolatków i dorosłych do 50. roku życia. Powyżej 50. roku życia zalecana dawka wynosi 1,3 g.
Potas (K+) Potas jest konieczny do regulacji poziomu wody w komórkach. Reguluje     ciśnienie osmotyczne. Potas jest również odpowiedzialny za przesyłanie impulsów nerwowych oraz za skurcze mięśni. Niedobór potasu powoduje osłabienie, spadek ciśnienia krwi, zaparcia, ogólne zmęczenie oraz nerwowość.
Magnez (Mg2+) Magnez jest istotny w budowie kości oraz komórek, zwłaszcza komórek mięśni. Pomaga zachować równowagę systemu nerwowego i uczestniczy w budowie wielu enzymów. Niedobór magnezu powoduje rozdrażnienie, nerwowość oraz skurcze. Podaż dostatecznej ilości magnezu przyspiesza wchłanianie wapnia w przewodzie pokarmowym – chroni organizm przed zakwaszeniem. Ponadto zwalnia procesy starzenia organizmu. Dzienne zapotrzebowanie na magnez wynosi od 100 mg dla dzieci w wieku 1-3 lat do 400 mg dla osób dorosłych.
Wodorowęglany (HCO3-) Pomagają utrzymać równowagę kwasową w żołądku i jelitach oraz przyspieszają trawienie. Są również skuteczne w zwalczaniu zatrucia alkoholowego.
Siarczany (SO42-) Siarka ma bardzo duże znaczenie w poprawnym funkcjonowaniu komórek, wchodzi również w skład wielu enzymówRazem z sodem (Na+) jest składnikiem halitu (NaCl - sól kuchenna). W nadmiarze sól jest szkodliwa, jednak do prawidłowego funkcjonowania organizmu jest ona konieczna. Cl-utrzymuje prawidłowe ciśnienie osmotyczne w komórkach. Jako składnik kwasów trawiennych w żołądku odgrywa istotną rolę w procesach trawiennych.
Chlorki (Cl-) Razem z sodem (Na+) jest składnikiem halitu (NaCl - sól kuchenna). W nadmiarze sól jest szkodliwa, jednak do prawidłowego funkcjonowania organizmu jest ona konieczna. Cl- utrzymuje prawidłowe ciśnienie osmotyczne w komórkach. Jako składnik kwasów trawiennych w żołądku odgrywa istotną rolę w procesach trawiennych.
źródła:
www.mineralwaters.org
wodawolnaodbutelek.sendzimir.org.pl
 

Czystość wód

Czystość wód określana jest parametrami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi.

Do parametrów fizycznych zaliczamy: barwę, mętność, smak, zapach  i temperaturę.

1. Barwa. Zasadniczo woda jest bezbarwna, aczkolwiek w zależności od składu chemicznego woda przybiera rozmaite zabarwienie.

2. Mętność. Płynąca woda niesie ze sobą drobne cząsteczki mineralne
i organiczne. Ilość tych substancji ma wpływ na mętność wody.

3. Smak. Na smak wody duży wpływ ma jej temperatura oraz źródła, z których jest ona czerpana.

4. Zapach. Woda pozbawiona jest zapachu, jednakże w praktyce może posiadać zapach roślinny, bagienny lub substancji w niej rozpuszczonych, w szczególności gazów. Najbardziej znanym wszystkim zapachem wody, jest woń chloru wykorzystywanego do jej dezynfekcji w procesie uzdatniania.

Do parametrów chemicznych wpływających na czystość wody zaliczamy głównie: przewodność elektrolityczną, odczyn, twardość, żelazo, mangan, różne formy azotu, chlorki.

1.  Przewodność elektrolityczna zależy od rodzaju substancji rozpuszczonych, ich stężenia i temperatury. Im wyższa przewodność tym więcej rozpuszczonych substancji posiada woda.

2. Odczyn. Jest wskaźnikiem obecności w wodzie kwasów i zasad. Pożądana wartość pH wody pitnej to przedział między 6,5 a 9,5.

3. Twardość. Twardość wody określa się ilością wapnia i magnezu, a także żelaza, manganu oraz metali ciężkich. Im więcej jest ich w wodzie tym jest ona twardsza.

4. Żelazo. Ma znaczący wpływ na smak i zapach wody. Zwiększona ilość żelaza w wodzie powoduje metaliczny jej posmak oraz wpływa na korozyjność rurociągów.

5. Mangan. Związki manganu często towarzyszą związkom żelaza w wodzie jednakże w mniejszych ilościach. Nadmiar manganu w wodzie jest niepożądany ponieważ może powodować brunatne plamy podczas prania tkanin.

6. Chlorki. Nadmierne stężenia chlorków w wodzie do picia powodują przyspieszenie tempa korozji w sieci wodociągowej, co może doprowadzić do zwiększenia zawartości metali w dostarczanej wodzie.

7. Związki azotowe – amoniak, azotyny, azotany. Duża zawartość związków azotowych w wodzie może świadczyć o zanieczyszczeniu wody nawozami sztucznymi lub fekaliami. Wysokie stężenie azotanów w wodzie może negatywnie wpływać na naturalną florę bakteryjną przewodu pokarmowego człowieka.

Parametry biologiczne. Obecność bakterii w wodzie jest niepożądana z uwagi na ich chorobotwórczość. Zgodnie z przepisami woda do picia i na potrzeby gospodarcze musi spełniać wymagania bakteriologiczne. Aby sprostać tym zaleceniom woda przeznaczona na zaopatrzenie ludności musi być poddawana dezynfekcji.

 


Aktualności
Czy wiesz, że...?

Zamek do toalet z tabliczką „wolne/zajęte” opatentował Amerykanin Artur Ashwell w 1882 r.

czytaj więcejczytaj więcej
Utrudnienia w ruchu

od 29 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r.
ul. Krzywa, ul. Długosza, ul. Zachodnia

od 14 października 2020 r. do 30 października 2024 r.
ul. Jastrzębia, ul. Przepiórcza, ul. Ceramiczna

czytaj więcejczytaj więcej
Przerwy w dostawie wody

W najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych przerw w dostawie wody.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
tel. +48 67 212 50 24 | +48 67 212 29 74
faks +48 67 212 59 30
mwik@mwik.pila.pl
NIP 7640201952 | KRS 0000081995 | REGON 570503455
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 66.124.000 zł.