podaj stan wodomierza
eBOK
w razie awarii dzwoń    994

Dofinansowanie WFOŚiGW w Poznaniu

Przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Kamiennej w aglomeracji Piła – etap II i III” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przedmiotem dofinansowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1 405 mb (II, III etap). Te etapy przedsięwzięcia obejmują budowę 974 mb sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 300 mm oraz 431 mb o średnicy 400 mm.
Docelowy układ sieci kanalizacji sanitarnej o sumarycznej długości 2 393 mb będzie miał za zadanie retencjonować ścieki sanitarne, które powstaną w wyniku rozbudowy pilskiego osiedla mieszkaniowego Gładyszewo.
Sieć kanalizacji sanitarnej objęta dofinansowaniem została  zaprojektowana w układzie grawitacyjno-pompowym.
Ścieki sanitarne będą odprowadzane grawitacyjnie do istniejącej pompowni ścieków w ul. Wypoczynkowej, następnie będą przepompowywane do układu kanalizacyjnego miasta Piły.
Na trasie sieci zostaną posadowione studnie polimerobetonowe o średnicach 1 000 mm i 1 200 mm.

Przebieg całego zadania obejmuje:
Etap 1 - budowa 96 mb sieci w 2015 r.
Etap 2 - budowa 283 mb sieci w 2018 r.
Etap 3 - budowa 1 122 mb sieci w 2019 r.
Etap 4 - budowa 892 mb sieci wraz z dwoma tłoczniami ścieków w 2021 r.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
www.wfosgw.poznan.pl

  

Dofinansowanie WFOŚiGW w Poznaniu

Przedsięwzięcie pn.: „Technologia kotłowni biwalentnej opartej na pompach ciepła wraz z sieciami międzyobiektowymi dla projektowanych budynków bazy MWiK na terenie SUW przy ul. Wałeckiej 20 w Pile” 

Przedsięwzięcie polega na budowie kotłowni biwalentnej równoległej opartej na pompach ciepła typu „woda - woda” wraz z preizolowanymi sieciami międzyobiektowymi dla potrzeb bazy MWiK przy ul. Wałeckiej 20 w Pile. Pompy ciepła o łącznej mocy grzewczej 180 kW będą głównym źródłem ciepła i wyprodukują energię cieplną do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz do wytworzenia chłodu do celów klimatyzacji. Moc grzewcza pomp ciepła pokryje 100% zapotrzebowania bazy MWiK na ciepło oraz chłód.

Pompy ciepła zlokalizowane zostaną w istniejącym budynku SUW przy ul. Wałeckiej 20 w Pile, a ciepło i chłód po wytworzeniu transportowane będą instalacją doziemną wykonaną z rur tworzywowych preizolowanych do budynków bazy, w których zasilą odbiorniki ciepła i chłodu. Łączna długość sieci międzyobiektowych wynosić będzie 947 m.

Dolne źródło ciepła dla projektowanych pomp ciepła stanowić będzie woda uzdatniona o stabilnych parametrach (8-10 ⁰C), co zapewni bardzo wydajną pracę kotłowni.

Pompy ciepła zostaną włączone bezpośrednio w układ zasilania i powrotu istniejącego kotła olejowego (układ biwalentny równoległy). Kocioł olejowy traktowany będzie, jako szczytowe źródło ciepła dla pomp w przypadku wystąpienia zwiększonego zapotrzebowania na ciepło (np. wystąpienia ekstremalnie niskich temperatur zewnętrznych lub wejścia pomp ciepła w tryb awaryjny).

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
www.wfosgw.poznan.pl

 Aktualności
Czy wiesz, że...?

Pierwsze akwedukty, tj. kanały umieszczone na konstrukcjach mostowych – pojawiły się w VII w p.n.e. w Mezopotamii i wokół Morza Śródziemnego. Rzymianie w późniejszym okresie ten sposób przesyłu wody doprowadzili do perfekcji. Łączna przepływność dziewięciu akweduktów zasilających w I w  n.e. Rzym  wynosiła ok. 992 000 m³/d.

czytaj więcejczytaj więcej
Utrudnienia w ruchu

od 29 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r.
ul. Krzywa, ul. Długosza, ul. Zachodnia

od 14 października 2020 r. do 30 października 2024 r.
ul. Jastrzębia, ul. Przepiórcza, ul. Ceramiczna

czytaj więcejczytaj więcej
Przerwy w dostawie wody

w dniu 4 października 2022 r.
ulice: Czarnieckiego nr 30-53, Żabia, Sowińskiego

czytaj więcejczytaj więcej

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
tel. +48 67 212 50 24 | +48 67 212 29 74
faks +48 67 212 59 30
mwik@mwik.pila.pl
NIP 7640201952 | KRS 0000081995 | REGON 570503455
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 66.124.000 zł.