podaj stan wodomierza
eBOK
w razie awarii dzwoń    994

Inwestycje prowadzone w Spółce MWiK w Pile zmierzają do poprawy świadczonych usług oraz do uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej poprzez wykonanie nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także do zabezpieczenia teraźniejszych i przyszłych potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

Inwestycje Spółki MWiK Piła w 2016 r.

 1. Ujęcie wody ST02 na terenie SUW Wałecka (montaż przepływomierza i uruchomienia urzadzenia).
 2. Sieć wodociągowa przy SUW Gładyszewo na potrzeby ROD-siłam własnymi MWiK.
 3. Sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa - inwestycja Koszyce K1 i K2 - etap IV w Pile-siłami własnymi MWiK.
 4. Przyłącze wodociągowe w ul. Rynkowej - siłami własnymi MWiK.
 5. Sieć wodociągowa  w ul. Bydgoskiej (od ronda w ul. Witosa do ul. Roosevelta).
 6. Przyłącze wodociągowe w ul. Bydgoskiej nr posesji 79 i 81- siłami własnymi MWiK.
 7. Sieć wodociągowa w ul. Czyżykowej -siłami własnymi MWiK.
 8. Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w ul.Targowej - siłami własnymi MWiK.
 9. Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna  w ul. Brzoskwiniowej.
 10. Przebudowa sieci  wodociągowej  na skrzyżowaniu ulic: Bydgoskiej, Kusicińskiego i Okólnej (w ramach robót ZDiZ).
 11. Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Czarnkowskiej 47B (kontynuacja z  2015 r.) - siłami własnymi MWiK.
 12. Sieć kanalizacji sanitarnej w al. Poznańskiej (stacja paliw "ORLEN" i PSOP).
 13. Sieć kanalizacji sanitarnej w al. Poznańskiej nr 62,64,66.
 14. Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Kolibrowej (w tym przebudowa istniejącej pompowni).
 15. Sieć kanalizacji sanitarnej na Wyspie (układ pompowy o wydajności 6l/s).
 16. Sieć kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka,Dabrowskiego i al.Powstańców Wlkp. - etap IV.
 17. Sieć kanalizacji deszczowej w ul. Tczewskiej, Tucholskiej i Wawelskiej (kontynuacja z 2015 r. w zakresie budowy sieci wodociągowej).     
 18. Sieć kanalizacji deszczowej w ul. Towarowej, Kwiatowej, Konopnickiej i pl. St. Staszica.
 19. Przyłącza wodociągowe w ul. Grodzkiej - siłami własnymi MWiK.
 20. Przyłącze wodociągowe w ul. Kondratowicza - siłami własnymi MWiK.
 21. Przyłacze wodociągowe w ul.Krasińskiego  4-6 - siłami własnymi MWiK.
 22. Kurtyna wodna ul. Ossolińskich 1 szt. - siłami własnymi MWiK.
 23. Przyłącze energetyczne do SUW Wałecka.
 24. Baza MWiK przy ul. Wałeckiej.


Aktualności
Czy wiesz, że...?

Najstarszym kanałem w Rzymie jest Cloaca Maxima wybudowany w VII w. p.n.e. a zakryty w 184 r. p.n.e. Kanał miał długość 600 m, wysokość prześwitu 4,20 m a szerokość 3,20 m i jest nadal czynny.

czytaj więcejczytaj więcej
Utrudnienia w ruchu

od 14 października 2020 r. do 30 października 2024 r.
ul. Jastrzębia, ul. Przepiórcza, ul. Ceramiczna

czytaj więcejczytaj więcej
Przerwy w dostawie wody

W najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych przerw w dostawie wody...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
tel. +48 67 212 50 24 | +48 67 212 29 74
faks +48 67 212 59 30
mwik@mwik.pila.pl
NIP 7640201952 | KRS 0000081995 | REGON 570503455
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 66.124.000 zł.