podaj stan wodomierza
eBOK
w razie awarii dzwoń    994

Utrudnienia w ruchu drogowym

od 10 lipca 2020 r. do 31 października 2020 r.
ul. Młodych

W związku z realizacją zadania pn. „Renowacja rurociągu tłocznego DN 400 w ul. Młodych  w Pile ” od 10  lipca  2020 r. do 31 października  2020 r. będą prowadzone roboty polegające na renowacji  przedmiotowej sieci metodą bezwykopową  na odcinku  około 240 mb. natomiast około 36 mb. metodą wykopu otwartego .
W związku z powyższym nastąpi połówkowe zajęcie pasa drogowego na długości ok. 36  mb. i związane z tym miejscowe utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych w ww. rejonie.

od 2 czerwca 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
ul. Żeleńskiego, al.Niepodległości

W związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żeleńskiego/al. Niepodległości ” od 2 czerwca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. będą prowadzone roboty polegające na budowie przedmiotowej sieci metodą wykopu otwartego.

W związku z powyższym nastąpi połówkowe zajęcie pasa drogowego na długości ok. 320  mb i związane z tym miejscowe utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych w ww. rejonie.

Aktualności
Czy wiesz, że...?

W średniowiecznym Krakowie wodociągi budowano ze środków miejskich, a koszty ich konserwacji dzielono wspólnie z odbiorcami, poprzez ustalenie podatku za korzystanie z sieci wodociągowej.

czytaj więcejczytaj więcej
Przerwy w dostawie wody

W najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych przerw w dostawie wody...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
tel. +48 67 212 50 24 | +48 67 212 29 74
faks +48 67 212 59 30
mwik@mwik.pila.pl
NIP 7640201952 | KRS 0000081995 | REGON 570503455
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 66.124.000 zł.